گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵


امروز مهم دست زنان آمده است
پیدا و نهان چو نقش جان آمده است
مست و خوش و شنگ و بی‌امان آمده است
زانروی چنینم که چنان آمده است