گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۷


امشب شب آن دولت بی‌پایانست
شب نیست عروسی خداجویانست
آن جفت لطیف با یکی گویانست
امشب تتق خوش نکو رویانست