گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۹


ای بنده بدانکه خواجهٔ شرق اینست
از ابر گهربار ازل برق اینست
تو هرچه بگوئی از قیاسی گوئی
او قصه ز دیده میکند فرق اینست