گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۳


ای جان خبرت هست که جانان تو کیست
وی دل خبرت هست که مهمان تو کیست
ای تن که بهر حیله رهی میجوئی
او میکشدت ببین که جویان تو کیست