گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۸۷


ای خواجه ترا غم جمال و جاهست
و اندیشهٔ باغ و راغ و خرمنگاهست
ما سوختگان عالم توحیدیم
ما را سر لا اله الا الله است