گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۳


ای ساقی اگر سعادتی هست تراست
جانی و دلی و جان و دل مست تراست
اندر سر ما عشق تو پا میکوبد
دستی میزن که تا ابد دست تراست