گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۴


ای ساقی جان مطرب ما را چه شده است
چون می‌نزند رهی ره او که زده است
او میداند که عشق را نیک و بد است
نیک و بد عشق را ز مطرب مدد است