گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۷


ای طالب اگر ترا سر این راهست
واندر سر تو هوای این درگاهست
مفتاح فتوح اهل حق دانی چیست
خوش گفتن لا اله الا الله است