گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۰۱


ای لعل و عقیق و در و دریا و درست
فارغ از جای و پای بر جا و درست
ای خواجهٔ روح و روح‌افزا و درست
دیر آمدنت رواست دیرآ و درست