گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۰۵


این جمله شرابهای بی‌جام کراست
ما مرغ گرفته‌ایم این دام کراست
از بهر نثار عاشقان هر نفسی
چندین شکر و پسته و بادام کراست