گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۱۲


این فصل بهار نیست فصلی دگر است
مخموری هر چشم ز وصلی دگر است
هرچند که جمله شاخها رقصانند
جنبیدن هر شاخ ز اصلی دگر است