گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۱۴


این مستی من ز بادهٔ حمرا نیست
وین باده به جز در قدح سودا نیست
تو آمده‌ای که بادهٔ من ریزی
من آن باشم که باده‌ام پیدا نیست