گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۳۷


با هستی و نیستیم بیگانگی است
وز هر دو بریدیم نه مردانگی است
گر من ز عجایبی که در دل دارم
دیوانه نمی‌شوم ز دیوانگی است