گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۴۴


بر من در وصل بسته میدارد دوست
دل را بعنا شکسته میدارد دوست
زین پس من و دلشکستگی بر در او
چون دوست دل شکسته میدارد دوست