گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۴۷


بر جزوم نشان معشوق منست
هر پارهٔ من زبان معشوق منست
چون چنگ منم در بر او تکیه زده
این ناله‌ام از بنان معشوق منست