گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۶۲

تا در دل من صورت آن رشک پریست
دلشاد چو من در همهٔ عالم کیست
والله که به جز شاد نمیدانم زیست
غم میشنوم ولی نمیدانم چیست