گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۶۳


تا تن نبری دور زمانم کشته است
آن چشمهٔ آب حیوانم کشته است
او نیست عجب که دشمن جانش کشت
من بوالعجبم که جان جانم کشته است