گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۶۶


تا من بزیم پیشه و کارم اینست
صیاد نیم صید و شکارم اینست
روزم اینست و روزگارم اینست
آرام و قرار و غمگسارم اینست