گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۶۷


تا مهر نگار باوفایم بگرفت
من بودم و او چو کیمیایم بگرفت
او را به هزار دست جویان گشتم
او دست دراز کرد و پایم بگرفت