گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۷۲


تو سیر شدی من نشدم درمان چیست
بنما عوض خود عوض جانان چیست
گفتی که به صبر آخر ایمان داری
ای بندهٔ ایمان به جز او ایمان چیست