گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۷۸


جانی که به راه عشق تو در خطر است
بس دیده ز جاهلی بر او نوحه‌گر است
حاصل چشمی که بیندش نشناسد
کو را بر رخ هزار صاحب خبر است