گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۸۳


چشم تو ز روزگار خونریزتر است
تیر مژهٔ تو از سنان تیزتر است
رازی که بگفته‌ای بگوشم واگوی
زانروی که گوش من گرانخیزتر است