گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۸۵


چنگی صنمی که ساز چنگش بنواست
بر چنگ ترانه‌ای همی زد شبها است
کیم بر تو غزلسرایان روزی
وان قول مخالفش نمی‌آید راست