گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۸۶


چون دانستم که عشق پیوست منست
وان زلف هزار شاخ در دست منست
هرچند که دی مست قدح میبودم
امروز چنانم که قدح مست منست