گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۸۷


خون دلبر من میان دلداران نیست
او را چون جهان هلاکت و پایان نیست
گر خیره‌سری زنخ زند گو میزن
معشوق ازین لطیفتر امکان نیست