گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۹۷


خورشید و ستارگان و بدرما اوست
بستان و سرای و صحن و صدر ما اوست
هم قبله و هم روزه و صبر ما اوست
عید رمضان و شب قدر ما اوست