گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۱۳


در مجلس عشاق قراری دگر است
وین بادهٔ عشق را خماری دگر است
آن علم که در مدرسه حاصل کردند
کار دگر است و عشق کاری دگر است