گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۱۵


در من غم شبکور چرا پیچیده است
کوراست مگر و یا که کورم دیده است
من بر فلکم در آب و گل عکس منست
از آب کسی ستاره کی دزدیده است