گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۱۶


درنه قدم ار چه راه بی‌پایانست
کز دور نظاره کار نامردانست
این راه زندگی دل حاصل کن
کاین زندگی تن صفت حیوانست