گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۱۷


درنه قدمی که چشمه حیوانست
میگرد چو چرخ تا مهت گرانست
جانیست ترا بگرد حضرت گردان
این جان گردان ز گردش آن جانست