گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۲۱


دلتنگم و دیدار تو درمان منست
بیرنگ رخت زمانه زندان منست
بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی
آنچ از غم هجران تو بر جان منست