گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۲۳


دلدار ز پرده‌ای کز آن سوسو نیست
می‌گفت بد من ارچه آتش خو نیست
چون دید مرا زود سخن گردانید
کو آن منست این سخن با او نیست