گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۲۶


دل در بر من زنده برای غم تست
بیگانهٔ خلق و آشنای غم تست
لطفی است که می‌کند غمت با دل من
ورنه دل تنگ من چه جای غم تست