گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۴۰


زانروز که چشم من برویت نگریست
یکدم نگذشت کز غمت خون نگریست
زهرم بادا که بی‌تو میگیرم جام
مرگم بادا که بی‌تو میباید زیست