گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۴۲


زان رونق هر سماع آواز دف است
زانست که دف زخم وستم را هدف است
می‌گوید دف که آنکسی دست ببرد
کاین زخم پیاپی دل او را علف است