گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۴۴


زان می مستم که نقش جامش عشق است
وان اسب سواری که لجامش عشق است
عشق مه من کار عظیمی است ولیک
من بندهٔ آنم که غلامش عشق است