گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۴۷


سرگشته چو آسیای گردان کنمت
بی‌سر گردان چو گوی گردان کنمت
گفتی بروم با دگری درسازم
با هرکه بسازی زود ویران کنمت