گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۶۳


عشق تو در اطراف گیائی میتاخت
مسکین دل من دید نشانش بشناخت
روزیکه دلم ز بند هستی برهد
در کتم عدم چه عشقها خواهم باخت