گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۶۷


عمریست که جان بنده بیخویشتن است
و انگشت‌نمای عالمی مرد و زن است
برخاستن از جان و جهان مشکل نیست
مشکل ز سر کوی تو برخاستن است