گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۷۷


گر شرم همی از آن و این باید داشت
پس عیب کسان زیر زمین باید داشت
ور آینه‌وار نیک و بد بنمائی
چون آینه روی آهنین باید داشت