گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۸۸


گفتم عشقت قرابت و خویش منست
غم نیست غم از دل بداندیش منست
گفتا بکمان و تیر خود می‌نازی
گستاخ مینداز گرو پیش منست