گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۹۰


گفتند که دل دگر هوائی می‌پخت
از ما بشد و هوای جائی می‌پخت
تا باز آمد به عذر دیدم ز دمش
کانجا ز برای من ابائی می‌پخت