گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۹۱


گفتم که دلم آلت و انگاز مست
مانند رباب دل هم‌آواز منست
خود ایندل من یار کسی دیگر بود
من میگفتم مگر که همباز منست