گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۹۸


گویند که صاحب فنون عقل کل است
مایه ده این چرخ نگون عقل کل است
آن عقل که عقل داشت آن جزوی بود
ور عقل ز عقل شد کنون عقل کل است