گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۰۲


ما را به جز این زبان زبانی دگر است
جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است
آزاده‌دلان زنده به جان دگرند
آن گوهر پاکشان زکانی دگر است