گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۱۲


مست است دو چشم از دو چشم مستت
دریاب که از دست شدم در دستت
تو هم به موافقت سری در جنبان
گر زانکه سر عاشق هستی هستت