گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۱۳


مستم ز خمار عبهر جادویت
دفعم چو دهی چو آمدم در کویت
من سیر نمی‌شوم ز لب تر کردن
آن به که مرا درافکنی درجویت