گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۲۴


می‌گفت یکی پری که او ناپیداست
کان جان که مقدست است از جای کجاست
آنکس که از هر دو جهان روزه گشاست
بی‌کام و دهان روزه‌گشائی او راست