گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۳۱


هان ای دل خسته روز مردانگیست
در عشق توم چه جای بیگانگیست
هر چیز که در تصرف عقل آید
بگذار کنون که وقت دیوانگیست