گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۴۴


هر روز به نو برآید آن دلبر مست
با ساغر پرفتنهٔ پرشور بدست
گر بستانم قرابهٔ عقل شکست
ور نستانم ندانم از دستش رست